לקבלת פרטים נוספים על המוצר:

שם

טלפון

דוא"ל

דיו למדפסות / פלוטרים 350/700 ml למדפסות Epson
מתאים ל – Epson 7700 / 9700 / 7890 / 9890 / 7900 / 9900 Photo Black Inkjet Cartridge

Epson*  Inkjet Cartridges
Mydochrome Aqueous Pigmented Series
Cartridge Size CAT. #
Black Inkjet Cartridge 28-PB-P1 7700 / 9700 / 7890 / 9890 / 7900 / 9900
 Cyan Inkjet Cartridge 28-CY-P3 7700 / 9700 / 7890 / 9890 / 7900 / 9900
  Vivid Magenta Inkjet Cartridge 28-MG-P4 7700 / 9700 / 7890 / 9890 / 7900 / 9900
 Yellow Inkjet Cartridge 28-YE-P5 7700 / 9700 / 7890 / 9890 / 7900 / 9900
 Light Cyan Inkjet Cartridge 28-LC-P6 7700 / 9700 / 7890 / 9890 / 7900 / 9900
 Vivid Light Magenta Inkjet Cartridge 28-LM-P7 7700 / 9700 / 7890 / 9890 / 7900 / 9900
 Orange Inkjet Cartridge 28-OR-P8 7700 / 9700 / 7890 / 9890 / 7900 / 9900
 Green Inkjet Cartridge 28-GR-P9 7700 / 9700 / 7890 / 9890 / 7900 / 9900
 Light Black Inkjet Cartridge 28-LB-P2 7700 / 9700 / 7890 / 9890 / 7900 / 9900
 Light Light Black Inkjet Cartridge 28-LL-P11 7700 / 9700 / 7890 / 9890 / 7900 / 9900
 Matte Black Inkjet Cartridge 28-MB-P10 7700 / 9700 / 7890 / 9890 / 7900 / 9900