כריכות ספירל פלסטיק

לקבלת פרטים נוספים על המוצר:

שם

טלפון

דוא"ל

ספירל פלסטיק

מכשיר ספירל לפלסטיק 60-S:
כושר ניקוב – 20 דף
כושר כריכה – 500 דף

מכשיר ספירל לפלסטיק S-100:
כושר ניקוב – 20 דף
כושר כריכה – 500 דף

מכשיר ספירל לפלסטיק S-160:
כושר ניקוב – 25 דף
כושר כריכה – 500 דף
חומרי גלם:

 • דפי שקף, שקוף 200 מיקרון לכריכה קידמית.
 • דפי כרומו לבן 250 ג' לכריכה אחורית.
 • חבילה של 100 ספירלות קוטר 6 ממ' , לכריכת עד 20 דף.
 • חבילה של 100 ספירלות קוטר 8 ממ' , לכריכת עד 40 דף.
 • חבילה של 100 ספירלות קוטר 12 ממ' , לכריכת עד 80 דף.
 • חבילה של 100 ספירלות קוטר 14 ממ' , לכריכת עד 100 דף.
 • חבילה של 100 ספירלות קוטר 16 ממ' , לכריכת עד 120 דף.
 • חבילה של 100 ספירלות קוטר 19 ממ' , לכריכת עד 150 דף.
 • חבילה של 50 ספירלות קוטר 22 ממ' , לכריכת עד 180 דף.
 • חבילה של 50 ספירלות קוטר 25 ממ' , לכריכת עד 210 דף.
 • חבילה של 50 ספירלות קוטר 28 ממ' , לכריכת עד 240 דף.
 • חבילה של 50 ספירלות קוטר 32 ממ' , לכריכת עד 270 דף.
 • חבילה של 50 ספירלות קוטר 35 ממ' , לכריכת עד 300 דף.
 • חבילה של 50 ספירלות קוטר 38 ממ' , לכריכת עד 320 דף.
 • חבילה של 50 ספירלות קוטר 45 ממ' , לכריכת עד 380 דף.
 • חבילה של 50 ספירלות קוטר 50 ממ' , לכריכת עד 450 דף.