מגש למדפסת פוג׳י

לקבלת פרטים נוספים על המוצר:

שם

טלפון

דוא"ל

מגש למדפסת פוג'י DX100