Bracket

לקבלת פרטים נוספים על המוצר:

שם

טלפון

דוא"ל

Bracket

הפלאש-ברקט הוא החבר הטוב של הרינג-פלאש. באמצעות הברקט תוכלו לחבר את הרינג-פלאש ישירות למצלמה. החיבור מתבצע באמצעות כיפוף הברקט לפי ההוראות והתאמתו בין לוחית החצובה למצלמה.